Hobbytronic
Vyhledávání (trasování) kabelů a vedení pod zemí a v budovách, lokalizace poruch

Nabízímevyhledání a trasování kabelů(též známo jakovytyčování kabelůnebovypípání kabelů). Najdeme kabely pod povrchem země s přesností 5 cm. Není problém identifikovat kabely v hloubce větší nežli 2m. S modulačním vysílačem můžeme zpřesnit hledání až na 1cm. Změříme ihloubku uložení. Provádíme i lokalizaci poruch kabelů uložených v zemi. Určíme místo i druh poruchy. Je-li například jeden vodič z více žilového kabelu přerušený nebo je mezi dvěma vodiči zkrat. Obecně je možno pracovat s jakýmkoli metalickým vedením, tady s kabely nn, vn i sdělovacími. Není problém změřit délku dvou a více žilových kabelů až do vzdálenosti 750m.

Najdeme

Silové kabely
Silové kabely
Metalické komunikační kabely
Metalické komunikační kabely
Hromosvodové svodiče
Hromosvodové svodiče
Kanalizace a vodovodní potrubí
Kanalizace a vodovodní potrubí

Nenajdeme

  • Optické kabely (pokud s nimi nejsou paralelně tažené metalické kabely)
  • Plynové potrubí (bez paralelních metalických kabelů)

V případě kanalizačního a vodovodního potrubí není možné identifikovat, o jaké potrubí se jedná. Plynové potrubí a optické kabely mají paralelně tažené metalické kabely. Pokud je proveditelné modulovat tyto kabely naším vysílačem, pak je jejich nalezení bezproblémové.

Přístrojové vybavení

Digicat
Leica Digicat 100
K trasování kabelů pod zemí používáme přistroj digicat 100.
Metrotech 990
Metrotech 990 SFL
K vyhledání kabelů, které nejsou pod napětím.
Kabel Tester
Kabeltester s TDR měřením
Měření délky kabelů a lokalizace poruch
Kabel Tester
Megger
Multifunkční měřící přístroj

Ceník

480 Kč
za hodinu práce
200 Kč
za hodinu na cestě
12 Kč
za kilometr (sídlo: Praha)

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Kontakt a doklady

Ing. Tomáš Malinda
Prosluněná 564/19
152 00Praha 5
📞+420 603 415 870
✉️tomas.malinda@gmail.com